Fiscaal : fiscaal: btw
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang

121105110223_Bedrijfsoverdracht--3-_resized_200x0Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die in verband met die aandelenoverdracht zijn gemaakt, zijn in dat geval dan ook niet aftrekbaar. Dit heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld.

Volgens het Europese Hof valt een aandelenoverdracht niet onder het begrip ‘overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen’. Er moet namelijk sprake zijn van een overdracht van een handelszaak of een autonoom bedrijfsonderdeel met lichamelijke en eventueel ook onlichamelijke zaken, welke tezamen een (gedeelte van een) onderneming vormen waarmee een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend.

De enkele aankoop, het enkele bezit en de enkele verkoop van aandelen (in bijvoorbeeld een automatiseringsbedrijf) vormen op zich dus geen economische activiteiten. De financiële deelneming in and

Vacature: Rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring (36 uur per week)

Verschillende rechtbanken en verschillende rechtsgebieden, waaronder belastingrecht Een rechter ziet iedereen Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben beh... Lees meer...

311_fiscalisten_FiscalistenAccountants_online_150x110%5B1%5D 311 accountants en fiscalisten…

...kunnen vanaf nu meer terugkrijgen van de Belastingdienst. Zoals inhoudelijk interessant werk voor MKB of Grote Ondernemingen. Voor de Belastingdienst van de toekomst zoeken we fiscalisten en accountants met minstens drie jaar werkervaring die belangrijk en inhoudelijk interessant werk willen doen. Ontdek meer op werken.belastingdienst.nl/311... Lees meer...

BTW BTW oninbare vorderingen apart terugvragen

Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lokale belastingkantoor. Een recente uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam schept definitief duidelijkheid in deze kwestie. BTW die u in rekening brengt aan afnemers moet u zo snel mogelijk aange... Lees meer...

Eerder geplaatste artikelen

Geen btw-vrijstelling voor claims management
De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars...
Lees meer...
Geen gunstige oude btw-correctie voor brandstofslurper
De Hoge Raad heeft het definitieve oordeel gegeven: de wetgever mag voor de btw-correctie vanwege privégebruik van de auto van de zaak geen onderscheid maken tussen milieuvriendelijke en minder...
Lees meer...
BTW-correctie privégebruik auto is niet gelijk
Het is in strijd met het gelijkheidsbeginsel om onderscheid te maken tussen milieuvriendelijke en minder milieuvriendelijke auto’s. De Hoge Raad heeft echter recent besloten dat dit geen reden i...
Lees meer...
Hier klikken