Fiscaal : management: arbo-hrm
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Vrouwen werken harder door crisis

ontslagVier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen spontaan meer overuren te presteren. Bij de mannen zegt 29 % harder te werken. In die groep worden echter vaak pas overuren gepresteerd als dat door het bedrijf wordt gevraagd. In de kleinere ondernemingen zegt 45 % harder te zijn gaan werken.

78 % van de werknemers zegt niet harder te zijn gaan werken door de crisis, maar men geeft aan wel degelijk extra inspanningen te doen. De crisis heeft 7 % van de werknemers dusdanig ontmoedigd, dat ze minder hard zijn gaan werken. Eén op zeven Nederlanders vreest door de crisis voor zijn baan.

klok Klokkenluiders worden beter beschermd

Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen tegen hun organisatie krijgen een tegemoetkoming in hun proceskosten. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd. De kl... Lees meer...

ziek Ziekte en privacy

Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? Kortom, aan welke regels moet de werkgever zich houden op het gebied van ziekte en privacy? Als een werknemer ziek is, hoort hij dat zo snel mogelijk aan zijn werkgever te melden. De werkgever moe... Lees meer...

schreeuw Vrouw ontslagen om schreeuwen per mail.....

De vrouw tikte haar teksten in hoofdletters. Passages die ze extra onder de aandacht wilde brengen, markeerde ze in het rood of geel, of typte ze in vette letters. Stijlboek In de rechtszaak die de vrouw aanspande om haar ontslag aan te vechten, oordeelde de rechter dat het bedrijf haar niet had mogen ontslaan. Dit omdat de onderneming geen stijlboek hanteert waarin het schrijven in kapitalen ver... Lees meer...

Eerder geplaatste artikelen

Ook mannen slachtoffer van seksuele intimidatie
Steeds meer mannen worden het slachtoffer van seksuele intimidatie op de werkvloer door hun vrouwelijke overste. Dat toont Australisch onderzoek aan. Uit angst niet serieus genomen te worden, zwijgen ...
Lees meer...
Manager, hou van je mensen!
Wat maakt een goede manager? Regelmatig wordt mij gevraagd, wat maakt iemand nou een goede manager? Ik ontmoet in mijn werk veel managers. Variërend van steengoed tot ver onder de maat. Maar wat maa...
Lees meer...
Hoe vraag ik digitaal een ontslagvergunning aan?
Om snel te weten welke informatie je nodig hebt om een ontslagaanvraag te kunnen doen, kun je via www.werk.nl een digitaal formulier downloaden. Daarop kun je als werkgever de gegevens voor de ontslag...
Lees meer...
Hier klikken