Fiscaal : kenniscorner: ondernemen
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Bericht vóór 1 juli bij aangifte vóór 15 april

AgendaU heeft tot 1 mei de tijd om uw aangifte inkomstenbelasting 2014 in te dienen. Recent heeft de Belastingdienst aangegeven dat als u de aangifte vóór 15 april verzorgt u vóór 1 juli gegarandeerd een reactie krijgt. Hierdoor kunt u belastingrente voorkomen als u moet bijbetalen!

Sinds 1 maart kunt u de aangifte inkomstenbelasting 2014 indienen. Tot nu toe heeft de Belastingdienst zo’n vier miljoen aangiften binnen. In het bericht ‘Aangifte inkomstenbelasting pas vanaf 1 maart’ kon u lezen dat u vóór 1 juli 2015 een reactie kreeg als u in maart uw aangifte inkomstenbelasting 2014 indiende. De Belastingdienst heeft onlangs aangegeven dat ze kunnen garanderen dat u vóór 1 juli een reactie krijgt als u vóór 15 april de aangifte indient.

Betaling van belastingrente voorkomen
Waarom is die datum van 1 juli zo belangrijk? Deze datum is belangrijk omdat de Belastingdienst vanaf dat moment belastingrent

slot(1) Pakkans groter door slimmere Belastingdienst

De Belastingdienst slaagt er steeds beter in om fraude en fouten te voorkomen. Zo helpt het om vooraf te waarschuwen voor controles en is de vooraf ingevulde aangifte (VIA) een effectief instrument. Staatssecretaris Wiebes van Financiën liet dat recent weten aan de Tweede Kamer. Volgens de staatssecretaris wordt de Belastingdienst steeds slimmer. De nadruk komt meer te liggen op de controles ... Lees meer...

Vrouw%20zuchten Burn-out is geen excuus voor te laat beroep

Wilt u in bezwaar of beroep gaan tegen een besluit van de Belastingdienst, dan moet u dat binnen de gestelde termijn van zes weken doen. U moet een goede reden hebben voor een verschoonbare termijnoverschrijding. Volgens Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was een burn-out niet ernstig of langdurig genoeg voor een verschoonbare termijnoverschrijding. In deze zaak was er op 8 juli 2011 een aanslag inkoms... Lees meer...

Boek%20rechten Meer duidelijkheid WKR komt voor zomerreces

Er komt voor het zomerreces meer informatie over de werkkostenregeling (WKR) en de medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever bij de Verklaring Arbeidsrelatie. Dit heeft staatsecretaris Wiebes van Financiën toegezegd in een brief aan de vaste commissie voor Financiën. Het is vrij gebruikelijk dat de staatssecretaris van Financiën in een brief aangeeft wat er op zijn beleidsgebie... Lees meer...

Eerder geplaatste artikelen

Op tijd bezwaar maken tegen de crisisheffing
De crisisheffing hoge lonen is mogelijk in strijd met het Europees recht. De rechter moet daar nog een uitspraak over doen in een aantal proefprocedures. Om uw rechten te behouden is het belangrijk om...
Lees meer...
App voor belastingaangifte komt eraan
Veel mensen moeten ieder jaar weer aangifte voor de inkomstenbelasting doen. Dat moet nu nog via de post of met het speciale belastingaangifteprogramma. Staatssecretaris Weekers van Financiën hee...
Lees meer...
Slechte timing aandelenoverdracht kostte veel geld
In de ochtend van 28 september 2007 werden alle aandelen in een bv geleverd aan een beheer bv en vond een belangenwijziging plaats. Op diezelfde dag om 14.45 vond de levering van een onroerende zaak p...
Lees meer...
Hier klikken