Fiscaal : fiscaal: btw
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang

121105110223_Bedrijfsoverdracht--3-_resized_200x0Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die in verband met die aandelenoverdracht zijn gemaakt, zijn in dat geval dan ook niet aftrekbaar. Dit heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld.

Volgens het Europese Hof valt een aandelenoverdracht niet onder het begrip ‘overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen’. Er moet namelijk sprake zijn van een overdracht van een handelszaak of een autonoom bedrijfsonderdeel met lichamelijke en eventueel ook onlichamelijke zaken, welke tezamen een (gedeelte van een) onderneming vormen waarmee een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend.

De enkele aankoop, het enkele bezit en de enkele verkoop van aandelen (in bijvoorbeeld een automatiseringsbedrijf) vormen op zich dus geen economische activiteiten. De financiële deelneming in and

BTW BTW oninbare vorderingen apart terugvragen

Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lokale belastingkantoor. Een recente uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam schept definitief duidelijkheid in deze kwestie. BTW die u in rekening brengt aan afnemers moet u zo snel mogelijk aange... Lees meer...

130424102047_iStock-000010562276XSmall_resized_200x0 Geen btw-vrijstelling voor claims management

De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars en verzekeringsagenten die diensten verrichten die samenhangen met (her)verzekering kunnen een beroep doen op een btw-vrijstelling. Volgens de rechtbank geldt deze vrijstelling alleen voor personen d... Lees meer...

120725110437_Uitlaat_resized_200x0 Geen gunstige oude btw-correctie voor brandstofslurper

De Hoge Raad heeft het definitieve oordeel gegeven: de wetgever mag voor de btw-correctie vanwege privégebruik van de auto van de zaak geen onderscheid maken tussen milieuvriendelijke en minder milieuvriendelijke auto’s. Ondernemers kunnen deze uitspraak echter niet gebruiken voor btw-correcties van vóór 1 juli 2011.In het arrest bevestigde de Hoge Raad dat het ondersche... Lees meer...

Eerder geplaatste artikelen

BTW-correctie privégebruik auto is niet gelijk
Het is in strijd met het gelijkheidsbeginsel om onderscheid te maken tussen milieuvriendelijke en minder milieuvriendelijke auto’s. De Hoge Raad heeft echter recent besloten dat dit geen reden i...
Lees meer...
Assurantiedienst of management: BTW vrij of belast
De diensten van assurantiemakelaars en verzekeringstussenpersonen zijn vrijgesteld van BTW. Hof Leeuwarden heeft recent beslist dat deze BTW-vrijstelling niet van toepassing is als een verzekeringstus...
Lees meer...
BTW-privé-gebruik auto
Ons (Hoogesteger&Boerman) bereiken momenteel veel vragen en berichten over de correctie BTW-privégebruik auto die gemaakt dient te worden in de aangifte 4e kwartaal of december 2011. Deze ...
Lees meer...
Hier klikken